home    hypnopsychotherapie    coaching    contact    uroboros
 
 
 
 
     
     

ALs u online het aanmeldformulier hebt ingevuld, neem ik binnen twee werkdagen contact met u op. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek, waarin besproken wordt wat het probleem is en waar u aan wilt gaan werken.

Aan de hand van het intake-gesprek beslissen we of we met elkaar aan de slag gaan. De intake kost  25,--.

Indien u aangemeld wordt via uw werkgever, dan heb ik een gesprek met zowel de werkgever als u, waarna er een behandelplan wordt gemaakt. Beiden moeten zich kunnen vinden in het behandelplan.

Is iedereen akkoord dan worden er afspraken gemaakt voor vervolgsessies.

 

Tarieven:

Particulieren : Sessie:    50,00                            Online coaching: 30,00

Werkgevers:  Sessie:    100,00                           Online coaching: 60,00

 
 
 
 
 
                                 Home | Hypnopsychotherapie | Coaching | Contact | Uroboros