home    hypnopsychotherapie   coaching   contact  tarieven  uroboros
 
 
 
 
     Optimaal functioneren op het werk
     

Er zijn werknemers die volop capaciteiten hebben, en die toch onvoldoende 'uit de verf komen'. Vaak komt dit omdat ze op een ander gebied worden gehinderd door emotionele en psychische barrières. Die zijn niet alleen vervelend voor de persoon zelf, maar kunnen ook voor uw bedrijf zeer storende gevolgen hebben. Zowel werkgever als werknemer bemerken in dat geval dat er geen sprake is van optimaal functioneren. In veel gevallen verslechtert dit functioneren zelfs doordat men zich hiervan bewust wordt en zich steeds onzekerder gaat voelen. Passiviteit, vluchtgedrag, het ontlopen of afschuiven van verantwoordelijkheden, uitstellen, toenemende verzuimen, een vermindering van werkplezier of een stagnatie in de persoonlijke en professionele groei zijn vaak de gevolgen.

En dat terwijl veel van dergelijke problemen snel en effectief zijn aan te pakken. Zo kan uw medewerker met behulp van werkgerelateerde coaching leren om de juiste vaardigheden op het juiste moment in te zetten. Hierdoor kunnen barrières overwonnen worden en emotionele blokkades worden opgeheven. Als die blokkades eenmaal zijn weggeruimd, kan uw medewerker leren ten volle gebruik te maken van de capaciteiten waarover hij of zij beschikt. Een beter functioneren, ook in een snel veranderende organisatie, is het gevolg. Uiteindelijk is uw medewerker in staat een meer constant prestatieniveau te leveren, ook op die momenten waarop hij of zij voorheen last had van bepaalde belemmeringen. Door de persoonlijke en professionele groei die uw medewerker zo kan ervaren vindt hij (opnieuw) bevrediging in het werk en blijft hij gemotiveerd.

 

Werkgerelateerde coaching: Binnen werkgerelateerde coaching kunnen onder andere de volgende zaken aan de orde komen:

* Effectieve aanpak van problemen en barrières op persoonlijk vlak en/of samenwerkingsvlak.
* Aanleren van vaardigheden die de werknemer in staat stellen grip te krijgen op zijn functioneren, en ten volle gebruik te maken van capaciteiten onder diverse omstandigheden.
* Aanleren van vaardigheden die verder optimaliseren van de persoonlijkheid en capaciteiten mogelijk maken.
* Training in 'persoonlijk onderhoud', zodat problemen en verzuim voorkomen kunnen worden en de werknemer zich goed in zijn vel blijft voelen.
* Vergroten van communicatieve vaardighedenen samenwerkingsvaardigheden.
Maatwerk en flexibiliteit

Kenmerkend voor het coachingstraject is de heldere, concrete aanpak en de grote mate van flexibiliteit. Zo is coaching ook in de avonduren en in het weekend, evenals op locatie mogelijk. Bovendien is het mogelijk om online coaching te krijgen.

Een coachingstraject is altijd maatwerk, afgestemd op uw specifieke vraag en de behoeften van uw bedrijf en uw medewerker. Neem vrijblijvend contact op om uw wensen te bespreken. U kunt ook het aanmeldformulier invullen; binnen twee werkdagen neem ik dan contact met u op.

 
 
 
 
 
                                          Home | Hypnopsychotherapie | Coaching |Contact | TarievenUroboros